+36 70 633 1316   •   +36 30 618 2139

dressurzentrumkft@gmail.com

Menüpontok

Lovardai szabályzat

A házirend célja

A házirend szabályozza a lovarda rendeltetésszerű működését és használatát. Vonatkozik a bértartókra, a klubtagokra, alkalmazottakra és a látogatókra! A balesetmentes és folyamatos működés érdekében Mindenki számára kötelező betartani!

Lovarda

 1. A lovarda területére idegeneknek belépni tilos!
 2. Kutya a lovarda területére nem hozható!
 3. Mindenki csak saját felelősségére lovagolhat és tartózkodhat a lovarda területén. A gyerekekért a szülők a felelősek. Ajánlatos a lovakra felelősségbiztosítást kötni, miután minden a lovak által okozott kárért a ló tulajdonosa felel. A lovarda nem felel az esetleges balesetekért, károkért, amit privát lovak okoznak.
 4. A lovarda nem vállalja a felelősséget az eltűnt, illetve megrongálódott tárgyakért és lovas felszerelésekért.
 5. Tilos a dohányzás az istálló és a bár területén, valamint a vendégszobákban!
 6. Kérjük, hogy csak a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozzanak! Kérjük a cigaretta csikkeket a kihelyezett hamutartókban elhelyezni!
 7. A Lovarda területén kamerarendszer működik. Mindenki, aki belép a létesítmény területére, hozzájárul felvétel készítéséhez. A Nemzeti Lovarda a felvételeket az erről szóló szabályzatnak megfelelően tárolja, és kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény, illetve annak gyanúja esetén használja fel.
 8. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért mindenki, beleértve a látogatókat is anyagi felelősséggel tartozik, a javítási munkálatokat a Lovarda elvégzi és azt a károkozó felé kiszámlázza.
 9. Jogszabálysértés, illetve bűncselekmény gyanúja esetén a Lovarda vezetője, illetve telepvezetője értesíti a hatóságokat.

Nyitva tartás

 1. A lovarda nyitvatartása: hétfőtől vasárnapig reggel 7 órától este 20.30 óráig. (A nyitva tartási idő korlátozásának jogát fenntartjuk pl. ünnepnapokon).
 2. A nyitvatartási időn túl a bértartók nem tartózkodhatnak a lovardában, csak a vezetőség engedélyével.

Parkolás, Közlekedés

 1. A lovarda egész területén a járművek maximum 10 km/h sebességgel közlekedhetnek!
 2. Személyautók parkolása kizárólag az arra kijelölt helyen (főépület előtt).
 3. Az utánfutóknak sorszámozott parkolóhelyet biztosítunk. A 3,5 tonna feletti gépjárműveknek csak térítés ellenében (1.500 Ft/nap, 5 euró/nap) tudunk őrzés nélküli parkolóhelyet biztosítani. Az utánfutók és a lószállítók kizárólag a le- és felpakolás idejére állhatnak be a jártatógép mellé, ezután kérjük haladéktalanul álljanak át a kijelölt helyükre és takarítsák el maguk után a parkolás során keletkezett szennyeződést.

Istálló

 1. Az 1-2-3-es istállók a kiképző istállók, a 4-es istálló privát istálló.
 2. A privát istállóba az alkalmazottakon kívül kizárólag a vezetőség engedélyével lehet belépni.
 3. A boxokon különböző átépítések, átalakítások nem engedélyezettek. Névtáblákat, takarótartókat, kantártartókat a lovarda biztosítja.
 4. A boxok elhagyásakor a lovak patáinak kikaparása kötelező!
 5. Az istállókban és a közlekedő utakon a keletkezett szennyeződéseket azonnal el kell takarítani!
 6. A boxok tisztántartását, ajtók, ablakok nyitását CSAK a személyzetünk végezheti! Észrevételeik esetén forduljanak az istálló vezetőjéhez!
 7. Pályákon, karámokban, istálló folyósóján, szerelő boxban és a lovarda egyéb területein mindenkinek maga után kell szednie a trágyát, illetve eltakarítani az okozott szennyeződést!
 8. A lovakat kizárólag az arra kijelölt ápoló boxokban, illetve a boxokban lehet kikötni! Az ápoló boxot elhagyása előtt alaposan takarítsák ki!
 9. A mosdókagylókban a dugulás elkerülése végett tilos a takarmány készítése, erre a kinti patamosókat használják! Az esetleges károkért, dugulásokért az adott istállórész kollektívan felel.
 10. A lovarda minden boxhoz maximum egy szekrényt, egy kantártartót és egy nyeregtartót tud biztosítani. Ezen kívül további lovasfelszerelések elhelyezésére nem tudunk helyet biztosítani. A különböző lovasfelszereléseket kérjük az arra biztosított helyeken tárolják, további helyeket, illetve legfőképp a nyerges padlózatát kérjük szabadon és tisztán tartani! A nyergesben talált tárgyak, amik nem megfelelően vannak tárolva (pl. a földön vannak, vagy hevernek) és amik nem a nyergesbe valók, azokat eltávolítjuk.
 11. A versenyszekrényeket kérjük mindenki az utánfutójában tárolja, amennyiben valaki ezt nem tudja megoldani, annak térítés ellenében zárható helyiséget biztosítunk (10 euró/hónap).
 12. A lovarda a különböző takarmányoknak tároló edényt biztosít. A takarmányok kizárólag ezekben a tárolókban és az arra kijelölt takarmányos helyiségben tárólhatók. Egyéb edények, illetve nyitott zsákok eltávolításra kerülnek. Gyümölcsöt és zöldséget a takarmányos helyiségben nem lehet tárolni. Kis mennyiségű gyümölcsöt és zöldséget a nyerges szekrényben lehet tárolni.
 13. A lovakat etetni etetési időben lehet, valamint lehetőség szerint csak az esti órákban! Etetési idők: reggel 7.00-7.30, délben 12.30-13.00, este 18.00-18.30.
 14. A széna-szalma tároló és a traktorszín területére tilos a belépés, tűz-és balesetveszély megelőzése végett!
 15. A pályák körül és az istállók közti füves területeken legeltetni tilos.
 16. A füves karámokban, illetve a hátsó füves pályán engedélyezett a legeltetés.
 17. A füves és a homokos karámok minden bértartó számára előzetes időegyeztetéssel rendelkezésre állnak, használat után a trágyaszedés kötelező!

Fedeles lovarda, kinti pályák

 1. A pályák elhagyása előtt a trágyát le kell szedni és a patát ki kell kaparni.
 2. A bértartók által felépített ugrásokat és cavallettiket a pályák elhagyása előtt kérjük elpakolni!
 3. A pályákon a futószárazás és a szabadon jártatás szigorúan tilos! A futószárazásra a futószáraskör és a 2-es karám áll rendelkezésre. Az esetleges fiatal lovak lovaglás előtti rövid lefutószárazását az istálló vezetőségével kell egyeztetni és kizárólag az istálló vezető felügyelete mellett, önállóan nem végezhető.
 4. A pályákon a bal kéz szabály van érvényben.
 5. A lovardában való lovaglást kizárólag a megfelelő lovasfelszereléssel (kantár, nyereg, stb.), illetve lovas öltözékben (lovasnadrág, csizma, 18 éven aluliaknál kobak használata kötelező) engedélyezett. Lovaglás kizárólag saját felelősségre!
 6. A fedeles lovardában való lovaglás időpontját az edzők egyeztetésével a kijelölt táblázatba be kell írni! A fedeles lovarda használata a bértartók számára reggel 7-9 óráig, és délután 14.00-19.30 -ig biztosított. (A kinti pályák a lovarda nyitva tartási idejében bármikor használhatóak.) A fedeles lovardában egyszerre maximum 4 ló tartózkodhat.
 7. A nézők a tribünön a lovasokra való tekintettel a munka zavarása nélkül tartózkodhatnak.
 8. A fedeles lovardában a villanyt mindig az utolsó lovasnak kell lekapcsolnia.
 9. A lovardában bérlovagoltatásra nincs lehetőség, valamint edzést csak a lovardával szerződéses kapcsolatban álló edzők tarthatnak.

Bár

 1. Kérjük, az épület egész területén ügyeljenek a tisztaságra!
 2. Kérjük, a bárban használt poharakat, edényeket, egyéb eszközöket szíveskedjenek elmosni, elpakolni!
 3. A lovarda fenntartja a jogot, hogy a bárt és a teraszt zártkörű rendezvények lebonyolítására lezárja, a mellékhelyiségek használata ilyenkor is engedélyezett.

Vendégszobák

 1. A vendégszobák 2016.november 1-jétől kizárólag díj ellenében bérelhetők, a díjak a kulcsátvételkor előre fizetendőek. Díjtételek: Szoba ára/hónap 80.000 Ft (ez esetben heti egyszeri takarítást és ágynemű, törölköző cserét biztosítunk). Szoba ára/nap 10.000 Ft
 2. A vendégszobákba ételt felvinni és dohányozni tilos!
 3. A vendégszobákban csak a fizető vendégek tartózkodhatnak!

Általános és Egyéb

 1. Lovas felszerelések mosására térítési díj ellenében van lehetőség (10 euró/ mosás, melyet a lovarda által kijelölt személy végez).
 2. Terepen való lovaglást előzetesen be kell jelenteni a lovardában tartózkodóknak biztonsági okok miatt!
 3. Szolárium mindenki számára biztosított, melynek használatához szükséges érme az irodában kapható 1 euróért (12 perc).
 4. Valamennyi bértartó és látogató köteles a lovarda tűzvédelmi szabályzatát maradéktalanul megismerni és betartani. Az istállóban a bértartók számára rendszeresített faliújságon kihelyeztük a Tűzvédelmi Szabályzat egy példányát. A lovarda területén megforduló személyeknek a balesetek elkerülése végett a mindenkori hatályos munkavédelmi előírásokat be kell tartania.
 5. Kéréseikkel, problémáikkal és észrevételeikkel kérjük forduljanak bizalommal az istálló vezetőhöz!

Máriakálnok, 2016.11.01.
Dressurzentrum Kft.

© 2016. dressurzentrum.hu – Minden jog fenntartva!
A weboldalt készítette: Reelweb.hu